wtorek, 14 kwietnia 2015

Robert Fossier, Ludzie średniowiecza, Wam, 2009, s. 393Autor przyjął ciekawą formę w swej książce, nie starając się opisywać powszechnie znanych obyczajów rycerskich, dworskich konwenansów, trubadurów, znanych postaci z kręgów władzy czy Kościoła. Główny nacisk położył na przedstawienie życia, sposobu myślenia i zachowania zwykłych ludzi, wykazując w konkluzji, że człowiek średniowieczny, wbrew utartym przesądom, wiele nie różnił się od współczesnego, a w niektórych kwestiach nawet go przewyższał. Fossier pisze o życiu prywatnym, wysiłkach jakie podejmowali ówcześni, wpływie pogody, chorób, stosunku do dzieci, zwierząt itp. Dla kogoś zainteresowanego źródłami sporą wadą książki będzie całkowity brak przypisów, jednakże autor tłumaczy się z tego to już na samym wstępie. Druga wada to zaledwie nikłe odniesienie do metafizyki i uczuć religijnych, ale również i to Fossier wyjaśnia, pisząc, że w takim kontekście źle się czuje i nie potrafiłby dobrze go opisać. 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz