piątek, 24 kwietnia 2015

Dietrich Emme, Marcin Luter. Młodość i czasy studenckie 1483-1505, Antyk, 2011, 280 s. + Marcina Lutra droga do klasztoru, Antyk, 2011, 204 s.

Dwa tomy napisane przez Dietricha Emme traktują o mniej znanym i popularnym okresie życia Lutra, czyli o jego latach młodzieńczych, czasach przed wstąpieniem do klasztoru, jak i pierwszych latach w zakonie. Autor analizuje przyczyny obrania przez Lutra właśnie takiej drogi, poddając weryfikacji tezy min. o pojedynku, śmierci przyjaciela, strachu przed burzą, które to miały spowodować nagły przypływ pobożności u niemieckiego studenta. Ciekawe wydaje się podejście Emme, który stosuje zapomnianą często dzisiaj, a szanowaną dawniej metodę badania teologii danego myśliciela za pomocą związków z jego psychiką i osobowością. Dowiemy się zatem co studiował Luter, jakie poglądy wygłaszał będąc żakiem, jakich miał przyjaciół, kto wywierał na niego wpływ, dlaczego wybrał akurat zakon pustelniczy, kto, już w zakonie był jego mentorem i jakie były początki formułowania się teologii przyszłego arcyherezjarchy. Oprócz ciekawej analizy charakteru głównego bohatera, książka ukazuje zajmujący świat ówczesnych szkół, uniwersytetów, zakonów i dysput religijnych, kiedy to niby, zdaniem wielu dzisiejszych autorytetów, wolność dyskusji była pojęciem nieznanym. Należy na koniec dodać, iż powyższa biografia nie była pisana przez katolika chcącego specjalnie wyszukać fakty pozwalające ukazać Lutra w negatywnym świetle, ale przez protestanta pragnącego po prostu dowiedzieć się więcej o tej postaci. Zaskakującym (dla protestantów) rezultatem badań Emme jest jednak dzieło krytyczne i ujawniające wiele spraw, których sam Luter zapewne wolałby nie ujawniać.  


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz