piątek, 24 kwietnia 2015

Przemysław Wiszewski, Henryk II Pobożny. Biografia polityczna, Muzeum Legnica, 2011, 252 s

Jest to pierwsza polityczna biografia jednego z najciekawszych polskich książąt doby rozbicia dzielnicowego.  Wrocławski naukowiec, przedstawiając najpierw burzliwe tło śląskiego średniowiecza porusza szczegółowo najważniejsze w kontekście opisywanej przez siebie postaci tematy. Wychodzi od samych źródeł władzy, legitymizacji, ograniczeń, uprawnień i odniesienia religijnego na tle epoki. Następnie, również w pewnego rodzaju kontekście religijnym poznajemy historię i uwarunkowania polityczne rodziny Henryka, jego drogę do władzy, którą najpierw musiał współdzielić z swym charyzmatycznym ojcem, by potem, niestety na krótko dzierżyć ją już samodzielnie. Rozdział opisujący ten okres pt. Trzy lata samodzielności pokazuje jak wyglądały skomplikowane procedury przejęcia władzy oraz w jaki sposób od nowa należało wytworzyć swój własny autorytet, o który, mimo tego, iż średniowiecze było epoką hierarchiczną, wcale nie było tak łatwo. W ostatniej części Wiszewski opisuje plany i działania zmierzające do zjednoczenia rozbitych księstw oraz próbuje odpowiedzieć, czy Henryk II rzeczywiście był najbardziej chrześcijańskim z naszych książąt. Dzieło wieńczy romantyczny (? – to stwierdzenie również w książce zostaje podważone) finał w postaci bitwy pod Legnicą, zakończonej śmiercią księcia.  Napisana w oryginalny sposób i wartkim językiem książka powinna być wzorem dla innych biografii politycznych z zakresu historii średniowiecznej Polski. 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz