czwartek, 9 kwietnia 2015

Dalej w tematyce Kata - Szymon Wrzesiński, Kat w Dawnej Polsce, na Śląski i Pomorzu, Replika, 2010, s. 188Studium Wrzesińskiego poświęcone jest jednemu z filarów dawnego systemu sprawiedliwości – katu. Kat, to symboliczna postać, o której Joseph de Maistre pisał, że jest ,,postrachem i więzią społeczności ludzkiej” oraz zapewnia społeczeństwu trwałość, a gdy go zabraknie ,, w jednej chwili ład ustąpi miejsca chaosowi, trony upadną i społeczeństwo zniknie”.  Autor opisuje różne funkcje jakie pełnił kat, nie tylko te dotyczące egzekucji i tortur, przedstawia nam ,,ścieżkę awansu” oraz wady i zalety pozycji społecznej mistrza małodobrego. Te uniwersalne rozważania prezentuje w polskim kontekście, co tym bardziej przybliża nam ciekawą postać ,,która trzyma miecz sprawiedliwości”. Oczywiście Wrzesiński nie widzi tego na sposób de Maistre’a,  jednak książka pozostawia otwartą drogę interpretacji. 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz