środa, 15 kwietnia 2015

Abp Reinhard Marx, Kapitał. Mowa w obronie człowieka, Homo Dei, 2010, s. 348Marx ożył i ponownie wydał kapitał? Na szczęście nie, zbieżność nazwisk jest przypadkowa, jednak zbieżność tytułów jak najbardziej zamierzona. Arcybiskup Reinhard Marx, uważany za współtwórcę papieskiej encykliki Caritas In Veritatem, napisał współczesny manifest katolickiej nauki społecznej. Oczywiście ze strony libertarian, czy zwolenników szkoły austriackiej natychmiast pojawią się oskarżenia o socjalizm i etatyzm (w niektórych momentach będą nawet słuszne), jednakże książka warta jest przeczytania i przemyślenia. Marx ostrzega nie tyle przed wolnym rynkiem, co przed deifikacją ekonomii. Zauważa, że rozwój nie jest wartością samą w sobie, a kapitał i rynek powinny służyć zapomnianej dziś, zarówno przez prawicę jak i lewicę, kategorii ,,dobra wspólnego”. Przypomina elementy tradycyjnego nauczania społecznego Kościoła, w których to na kwestie gospodarcze spogląda się z perspektywy celu gospodarki, a nie tylko jej poszczególnych mechanizmów.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz