poniedziałek, 21 września 2015

Dorota Litwin Lewandowska, O Polską Rację Stanu w Austrii, UMCS, 2010, s. 559Skrupulatna praca naukowa omawiająca rolę Polaków w życiu publicznym w Austrii w latach 1867-1918 czyli w okresie istnienia monarchii dualistycznej. Autorka stara się udowodnić, że mimo, iż ludność polska stanowiła niewielki odsetek ogólnej liczby ludności monarchii naddunajskiej, to miała duże osiągnięcia praktycznie we wszystkich dziedzinach życia publicznego. Działo się tak zarówno za sprawą zmian w systemie władzy w samej Austrii, jak i dzięki, tak często w Polsce wyśmiewanej i wzgardzanej, pracy u podstaw, a nawet tzw. ,,kolaboracji” z elitami habsburskimi. Dzięki bardziej lojalistycznej niż rewolucyjnej postawie, Polacy zajmowali stanowiska w wyższych urzędach, zasiadali w parlamencie, robili majątki, brali aktywny udział w życiu kulturalnym, przez co zarówno sami kształcili się na przyszłe elity niepodległej Polski, jak i zmieniali swój wizerunek w oczach Austriaków.


Daniel Gazda, Pola Katalaunijskie 451, Bellona 2010. S. 176

Jedna z najbardziej poczytnych książek serii doczekała się po kilku latach reedycji. W obliczu nowego najazdu barbarzyńców należy wspomnieć o jednym z największych zwycięstw całej zachodniej cywilizacji. To właśnie na Polach Katalaunijskich (obecnie Chalons nad Marną) połączone siły Rzymian, Franków i ochrzczonych Gotów, dowodzone przez Aecjusza pokonały wielką armię Hunów pod wodzą straszliwego Attyli, bicza bożego. O tych wiekopomnych  wydarzeniach, które pomogły ocalić świat kultury przed światem żywiołów, traktuje książka Danela Gazdy.


piątek, 18 września 2015

Witold Mikołajczyk, Grunwald 1410, Bitwa, która przeszła do legendy. Replika, 2010, s. 240Wydawnictwo związane z 600-leciem (2010) bitwy pod Grunwaldem. Książka Mikołajczyka jest o tyle ciekawa, że zawiera wiele kontrowersyjnych, często nowatorskich tez dotyczących powszechnych poglądów na temat wojen polsko-krzyżackich. Niektórzy zarzucają autorowi błędy i niedociągnięcia historyczne, które na stronie WWW.historia.org.pl  szeroko i ciekawie omawia Krzysztof Kmąk. Sama książka posiada też tą wadę, że jest jakby kompilacją dwóch poprzednich prac  Mikołajczyka, z nowym dodatkiem o samej bitwie grunwaldzkiej. Mimo, to warto zapoznać się z tezami autora, choćby po to, by poznać nowy punkt widzenia na jeden z najważniejszych momentów polskiej historii. Jeśli jednak ktoś woli omawianie tematyki Grunwaldu w bardziej tradycyjny sposób, to polecam jedno z kolejnych wznowień  klasycznej pracy Andrzeja Nadolskiego, Grunwald 1410, Bellona, 2010, s. 144. Franciszkanin z SS, prawdziwa historia Gereona Goldmana OFM, Polwen, 2010, s 326Wspomnienia księdza Gereona Goldmana, w młodym wieku osieroconego, wychowanego przez siostry zakonne, następnie wcielonego do SS. Goldman opisuje jakie problemy dotykały katolików w nazistowskim wojsku (sam dostał wyrok za to, że chciał udać się do spowiedzi łamiąc zabraniający tego ,,procederu” rozkaz przełożonego), jak próbował nawracać zatwardziałych nazistów, w miarę sił, przebywając w obozie jenieckim, starał się pomagać rannym i umierającym, a także jak, w zuchwały sposób, wymusił na papieżu udzielenie mu ślubów kapłańskich, mimo, iż nie spełniał formalnych wymogów. Jedna z ciekawszych, wydanych w ostatnich latach pozycji, dotyczących wspomnień z II wojny światowej.


Zbigniew Kaźmierczak, Paradoksy Zbawienia, Trans Humana, 2010, s. 675Rozprawa dr Zbigniewa Kaźmierczaka, o podtytule Antropologia mistyczna Mistrza Eckharta i Jana od Krzyża, oparta jest na bardzo wielu oryginalnych źródłach jak i dziesiątkach opracowań dotyczących badanego problemu. Jest to dzieło wielce oryginalne, próbujące odpowiedzieć na pytanie czym jest człowiek w kontekście Boga i zbawienia i w jaki sposób odpowiadali na owo fundamentalne pytanie Jan od Krzyża i Mistrz Eckhart. Książka polskiego filozofa jest pracą stricte naukową, napisaną ciekawym stylem aczkolwiek trudnym, hermeneutycznym językiem, zatem na pewno nie przyciągnie mniej zainteresowanych tematyka, za to dla pasjonatów stanowi pozycję obowiązkową.