piątek, 18 września 2015

Zbigniew Kaźmierczak, Paradoksy Zbawienia, Trans Humana, 2010, s. 675Rozprawa dr Zbigniewa Kaźmierczaka, o podtytule Antropologia mistyczna Mistrza Eckharta i Jana od Krzyża, oparta jest na bardzo wielu oryginalnych źródłach jak i dziesiątkach opracowań dotyczących badanego problemu. Jest to dzieło wielce oryginalne, próbujące odpowiedzieć na pytanie czym jest człowiek w kontekście Boga i zbawienia i w jaki sposób odpowiadali na owo fundamentalne pytanie Jan od Krzyża i Mistrz Eckhart. Książka polskiego filozofa jest pracą stricte naukową, napisaną ciekawym stylem aczkolwiek trudnym, hermeneutycznym językiem, zatem na pewno nie przyciągnie mniej zainteresowanych tematyka, za to dla pasjonatów stanowi pozycję obowiązkową. 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz