wtorek, 16 czerwca 2015

Guido Grandt, Czarna Księga Masonerii, Wektory, 2010, s. 294Książka niemieckiego dziennikarza nie traktuje o spiskowej teorii dziejów, autorem nie kierowała jakaś antymasońska obsesja a jedynie chęć poznania motywów, działań i charakterystyki, głównie współczesnego wolnomularstwa. Grandt pisze trochę z pozycji liberalnych, gdyż już na wstępie zaznacza, że masoneria zrobiła ,,wiele dobrego”, min., pomogła zwyciężyć europejskiemu Oświeceniu (sic!). Jednakże w dalszych częściach książki wskazuje właśnie czarne karty masonerii, jakie odkrył, nie wahając się narażać na podsłuchiwanie, śledzenie i pogróżki ze strony ,,obiektu badań”. Główne rozdziały opisują zatem działania masonerii XX wiecznej, także w Niemczech, a problem np. wpływu masonów na rewolucje amerykańską i francuską został potraktowany trochę po macoszemu. Warto jednak sięgnąć po ,,Czarną Księgę”, żeby zapoznać się choćby z takimi wydarzeniami jak sprawa zabójstwa Aldo Moro czy Uwe Barschela.


Warren H. Carroll, Historia Chrześcijaństwa, Tom II, Wektory, 2010, s . 625


Tom Drugi Historii Chrześcijaństwa W. Carrolla jest jeszcze obszerniejszy niż tom pierwszy. Obejmuje on okres kształtowania się chrześcijańskiej cywilizacji zachodu w burzliwym czasie upadku świetności Imperium Rzymskiego, najazdów barbarzyńców, czy wielkich herezji IV i V wieku. Autor przedstawia rolę mnichów w zachowaniu ortodoksji i zdobyczy rzymskiej cywilizacji, świętych w nawracaniu zarówno zwykłych ludzi jak i władców i tychże władców w ugruntowywaniu chrześcijańskiego prawodawstwa i władzy. Książka opisująca jeden z najciekawszych okresów w dziejach świata kończy się na omówieniu pierwszej krucjaty. Pewnym mankamentem tego tomu jest uporczywa walka tłumacza z autorem (w pierwszych rozdziałach), w której tłumacz stara się koniecznie zanegować tezy autora wskazującego na istnienie pewnej formy prymatu papieskiego już w IV wieku. Nie tyle sama merytoryczna treść razi ile forma mająca charakter osobistego przytyku. 


Tomasz Terlikowski, Operacja Chusta, Fronda, 2010, s. 257W swojej pierwszej powieści Tomasz Terlikowski przedstawia smutną, aczkolwiek realną wizję Europy zniszczonej przez ideologię wojującego laicyzmu, poprawności politycznej, ekologizmu i skrajnego liberalizmu obyczajowego. Jest to pierwsza, polska tak radykalna antyutopia i to właśnie jest wielką zaletą książki. Wadą natomiast, wynikającą zapewne z braku powieściowego doświadczenia pisarza, jest dość przewidywalna fabuła i słabszy literacko styl. Zbytnią przesadą jest także nadawanie wszystkim ,,złym” bohaterom imion, które w mało zawoalowany sposób kojarzą się ze znanymi postaciami współczesnej lewicy.  Na pewno nie jest to sposób pisania, godny Chestertona, co z tyłu okładki zasugerował Marek Jurek, aczkolwiek ,,Operacja Chusta” jest pozycją wyjątkową na polskim rynku i ogólnie godną plecenia. piątek, 5 czerwca 2015

Juan Eslava Galan, Niewygodna Historia Hiszpańskiej Wojny Domowej, Wydawnictwo Dolnośląskie, 2010, s. 406Znany z pięknych powieści Juan Eslava Galan tym razem, w równie obrazowy, literacki sposób opisuje wojnę domową na Półwyspie Iberyjskim. Nie jest jednostronny, krytykuje i pokazuje okropności popełniane prze obie strony, żałując takiego rozdarcia w hiszpańskim narodzie i w bliskiej mu hiszpańskiej tradycji. Jest to książka ciekawa głównie ze względu na ową formę, nie dowiemy się z niej wielu nowych informacji na temat konfliktu czy polityki, za to doskonale poznamy emocje jakie wzbudzała i dalej wzbudza, jedna z najważniejszych wojen domowych XX wieku. 


George Weigel, Wiara, Rozum I Wojna z Dżihadyzmem, Fronda, 2010, s. 204Książką Weigela Fronda otwiera nowy cykl poświecony teologii współczesnej. Znany w Polsce autor, związany ze środowiskiem amerykańskiego magazynu ,,First Things” w swojej nowej, odważnej książce wzywa do otwartego przeciwstawienia się muzułmańskiemu ,,dżihadyzmowi” i postępującej islamizacji Europy. Widzi, że współczesne środki podejmowane przez republiki laickie nie są w stanie zapobiec coraz większej agresji i ekspansji islamu w świecie zachodnim. Weigel przestrzega też przed naiwnym ekumenizmem pisząc, że według muzułmanów ,, jedyny Bóg Koranu, Bóg, który żąda podporządkowania, jest Bogiem odległym, określenie go mianem ojca byłoby bluźnierczym redukowaniem go do roli człowieka. Bóg muzułmański jest zupełnie niewrażliwy, przypisywać mu uczucie miłości byłoby pomówieniem” oraz ,, rozbudowana struktura muzułmańskiej teologii zawiera wątki, które sprawiają, że koncepcja „trzech religii Abrahamowych” okazuje się prowadzić na manowce jeśli chodzi o rozumienie wiary i zwyczajów muzułmanów, szczególnie jeśli ten stereotyp jest w powszechnej wyobraźni rozumiany jako trzy nogi podtrzymujące jeden stół monoteizmu” 


Franz Jozeph Holzwarth, Historia Powszechna, 10 tomów, Antyk, 2012Antyk to chyba wydawnictwo pracujące dzień i noc przez 364 dni w roku. Ogrom wznowień i tłumaczeń jaki o wychodzi z ,,antycznych” drukarni jest godzien najwyższego podziwu. Po 33 tomowej Encyklopedii Kościelnej Wetzera i Weldego, 4 tomowej Historyi Jakobinizmu Barruela, 5 tomowym dziele Bougauda Chrystianizm i czasy obecne, czy 34 tomowym wydaniu Summy Teologicznej św. Tomasza z Akwinu, dostajemy klasycznie oprawioną, 10 tomową Historię Powszechną Jozepha Holzwartha. Ogromnie bogata praca katolickiego uczonego niemieckiego z XIX wieku zawiera konserwatywną, arystokratyczną i religijną interpretację dziejów naszej cywilizacji. Oprócz omówienia wydarzeń historycznych, autor przykłada niezwykłą wagę do zmian umysłu, przeobrażeń idei i ewolucji (bądź de-ewolucji) myśli politycznej i teologii. Teraz czekamy jeszcze na polskie wydanie kolejnej konserwatywnej ,,cegły” czyli 16 tomową Historię Papieży Ludwiga von Pastora.