środa, 3 czerwca 2015

Bernard McGinn, Doktorzy Kościoła, ESPE, 2011, 370 s.33 Doktorów Kościoła, jeden przypada na jeden rok z życia Chrystusa, choć niebawem liczba ta może powiększyć się o św. Jana z Avila, apostoła Andaluzji (niektórzy w tym gronie chętnie widzieliby też Dietricha von Hildebranda). Książka McGinna zawiera szkice o tych 33 zasłużonych osobach, a także o wspomnianym św. Janie. Przed omówieniem żywotów i dzieł wszystkich doktorów (dobrze, że do Kościoła nie przeniknęła feministyczna nowomowa i św. Teresa czy św. Katarzyna są nadal Doktorami a nie doktorkami) autor przedstawia kryteria jakimi kieruje się Kościół przy przyznawaniu tego wielce prestiżowego tytułu. Amerykański teolog przyjął ciekawą konwencję w swoim opracowaniu, bowiem na początku każdego szkicu prezentuje najciekawszy, najbardziej poruszający epizod z życia danej postaci, by dopiero później przejść do analizy jej wpływu na teologię i rozwój katolicyzmu. Na koniec książki McGinn prezentuje swoich ,,kandydatów” na przyszłych doktorów, oraz krótki słowniczek herezji i błędów, przeciwko, którym walczyło słowem i czynem 33 mocarzy chrześcijaństwa. Brak komentarzy:

Prześlij komentarz