wtorek, 16 czerwca 2015

Warren H. Carroll, Historia Chrześcijaństwa, Tom II, Wektory, 2010, s . 625


Tom Drugi Historii Chrześcijaństwa W. Carrolla jest jeszcze obszerniejszy niż tom pierwszy. Obejmuje on okres kształtowania się chrześcijańskiej cywilizacji zachodu w burzliwym czasie upadku świetności Imperium Rzymskiego, najazdów barbarzyńców, czy wielkich herezji IV i V wieku. Autor przedstawia rolę mnichów w zachowaniu ortodoksji i zdobyczy rzymskiej cywilizacji, świętych w nawracaniu zarówno zwykłych ludzi jak i władców i tychże władców w ugruntowywaniu chrześcijańskiego prawodawstwa i władzy. Książka opisująca jeden z najciekawszych okresów w dziejach świata kończy się na omówieniu pierwszej krucjaty. Pewnym mankamentem tego tomu jest uporczywa walka tłumacza z autorem (w pierwszych rozdziałach), w której tłumacz stara się koniecznie zanegować tezy autora wskazującego na istnienie pewnej formy prymatu papieskiego już w IV wieku. Nie tyle sama merytoryczna treść razi ile forma mająca charakter osobistego przytyku. 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz