poniedziałek, 21 września 2015

Dorota Litwin Lewandowska, O Polską Rację Stanu w Austrii, UMCS, 2010, s. 559Skrupulatna praca naukowa omawiająca rolę Polaków w życiu publicznym w Austrii w latach 1867-1918 czyli w okresie istnienia monarchii dualistycznej. Autorka stara się udowodnić, że mimo, iż ludność polska stanowiła niewielki odsetek ogólnej liczby ludności monarchii naddunajskiej, to miała duże osiągnięcia praktycznie we wszystkich dziedzinach życia publicznego. Działo się tak zarówno za sprawą zmian w systemie władzy w samej Austrii, jak i dzięki, tak często w Polsce wyśmiewanej i wzgardzanej, pracy u podstaw, a nawet tzw. ,,kolaboracji” z elitami habsburskimi. Dzięki bardziej lojalistycznej niż rewolucyjnej postawie, Polacy zajmowali stanowiska w wyższych urzędach, zasiadali w parlamencie, robili majątki, brali aktywny udział w życiu kulturalnym, przez co zarówno sami kształcili się na przyszłe elity niepodległej Polski, jak i zmieniali swój wizerunek w oczach Austriaków.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz