niedziela, 4 października 2015

Konfederacja Barska. Jej Konteksty i Tradycje, pod redakcją Anny Buchmann i Adama Danilczyka, DiG, 2010, s. 321Materiał wydany na podstawie konferencji, która odbyła się w Rapperswil. Co prawda nie wszystkie artykuły nawiązują do głównej tematyki książki (niektóre traktują o samym Rapperswil, inne o Polakach z tym miastem związanych), jednakże większość z nich prezentuje nowe ujecie, często próbujące obalić czarną legendę konfederacji barskiej. Szczególnie ciekawe są teksty Magdaleny Ślusarczyk pt ,,My, mocą Boga wsparci, ocalając wiarę” , Arkadiusza Stasiaka pt ,,Republikańska idea patriotyzmu konfederacji barskiej” czy Daniela Beauvois pt ,,Francuski świat filozoficzny wobec Konfederacji Barskiej”. Pewną wadę stanowi brak tłumaczeń dwóch ostatnich artykułów Collmera i Schaera, co wygląda dziwnie w kontekście całości. 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz