poniedziałek, 6 kwietnia 2015

I ciekawa monografia o tym co przywódca III Rzeszy czytał
 
     Tymothy W. Ryback, Prywatna Biblioteka Hitlera, Świat Książki, 2010, 316 s.
Książka, na której min. opierał się Hesemann w swych badaniach nad religią Hitlera prezentuje szersze spektrum lektur mających wpływ na światopogląd jednego z dwóch ,,antychrystów” XX wieku. Ryback przeanalizował ocalałe po wojnie zbiory książkowe Hitlera, jego odręczne notatki na marginesach rozmaitych tekstów, a także późniejsze wypowiedzi i poglądy Fuhrera, które wyraźnie wynikały z zestawu przeczytanych dzieł. Autor prowadzi czytelnika po księgozbiorze i opisuje jak wiele czerpał Hitler z dzieł takich jak Peer Gynta Ibsena, opery Wagnera, liczne tomy dotyczące ezoteryki i okultyzmu, książki Nietzschego i Fichtego, czy antysemickie i neopogańskie utwory Rosenberga, Weisthora i Dietricha Eckarta, z którym to Hitler prowadził swoistą licytację na to, kto jest większym antysemitą. Cały zestaw pokazuje jak wielki chaos i pomieszanie rozmaitych herezji, mitów, okultyzmu, czarów czy pseudonaukowych teorii opanował głowę Hitlera, mając niestety realny wpływ na jego polityczne działania. Książka szczególnie ciekawa dla konserwatywnych badaczy myśli politycznej, gdyż niejako potwierdza tezę o prymacie ,,nadbudowy” nad ,,bazą” i wyraziście pokazuje, że książki i idee same w sobie potrafią wywoływać rewolucje, czy tworzyć polityczne monstra (tak samo jak mogą leczyć i  doprowadzać do dobrych rezultatów, do naprawy społeczeństwa). 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz