niedziela, 26 kwietnia 2015

Maria Ossowska, Ethos rycerski i jego odmiany, PWN, 2011, 176 s

Wznowienie klasycznego dzieła polskiej specjalistki od etyki, teorii i socjologii moralności (w języku dzisiejszych femi-faszystek brzmiałoby to mniej więcej tak: polskiej etyczki, teoretyczki i socjolożki), dotyczącego etosu rycerskiego w dziejach świata. Oczywiście nie jest to książka napisana w duchu konserwatywnym, jednakże pozbawiona dawnej warstwy cenzury (pierwsze wydanie 1973) stanowi bardzo wartościową historię zmian i ewolucji (czasem rewolucji) w pojmowaniu i praktykowaniu rycerskości. Mamy tu zatem podróż przez: * Ateny, z ich pochwałą rozmyślania i wielkoduszności, ale także próżności i pederastii, oraz pogardy dla kobiet *Spartę z ideałem mężczyzny jako całkowicie oddanego wojnie * Germanię, charakteryzującą się surowością obyczajów, pochwałą honoru, ale też pogardą dla pracy i wręcz kultem pijaństwa, * Średniowiecze, ze słynnym ideałem rycerza, walczącego za wiarę, króla, dla dam i chwały, niewolnego wszakże od wad: porywczości, brutalności i gwałtowności * Renesans będący mieszanką ideałów oraz wad średniowiecza i starożytności, * erę nowożytną, gdzie ethos rycerski uwidacznia się pod postacią gentelmana. Szczególnie ciekawy jest dodatkowy rozdział o rycerskości w ,,Nowym Świecie”  i różnicach między Północą a Południem USA. 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz