piątek, 22 maja 2015

Richard Butterwick, Polska Rewolucja a Kościół katolicki 1788-1792, Arcana, 2012, 988 s.
Polecając tę książkę warto przypomnieć, że Norman Davies nie jest jedynym Anglikiem zafascynowanym dziejami Polski, a autor Polskiej Rewolucji powinien być tradycjonalistom tym bardziej bliski, gdyż pisząc o Oświeceniu w Rzeczypospolitej ocenia je z pozycji konserwatywnych. Monumentalna praca (blisko 1000 stron) wydana przez Arcana opisuje stosunek naszych rodzimych rewolucjonistów, ale także i kontrrewolucjonistów do Kościoła katolickiego, w odniesieniu do rewolucji zagranicznych np. francuskiej. Jest także analizą polskiego republikanizmu, radykalizmu społecznego, idei forsowanych przez sejm 4-letni, czy też szans zaistnienia poważnego monarchizmu w Rzeczypospolitej. Z drugiej strony autor rysuje szeroką panoramę stosunku Kościoła do Polski i zmian w niej zachodzących, od oficjalnej dyplomacji watykańskiej począwszy, na nieoficjalnych kontaktach między zakonami, księżmi parafialnymi i proboszczami skończywszy. Oparta na olbrzymim materiale źródłowym praca jest jedną z lepszych narracji na temat tytułowego zagadnienia, a angielski dystans autora do przedstawianych problemów czyni ją jeszcze bardziej wartościową w porównaniu z niektórymi publikacjami polskimi. 
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz