piątek, 1 maja 2015

Paweł Milcarek, Według Boga, czy według świata?, Christianitas, Dębogóra 2011, 300 sWywiad rzeka z redaktorem naczelnym periodyka Christianitas, przeprowadzony przez Jacka P. Laskowskiego (autora kilka postów niżej książki: Kobiety Boga) i Bogusława Kiernickiego.  Wywiad praktycznie w całości poświęcony jest liturgii katolickiej i zmian w jej obrębach dokonanych od czasu Soboru Watykańskiego II, jednakże inne wątki również przewijają się w pytaniach i odpowiedziach. Książka podzielona jest na trzy części: pierwsza dotyczy tego, jakie zmiany zaszły, co utracono z dawnego skarbca liturgii i jaki wpływ miało to na pobożność katolików, druga koncentruje się na powodach tych zmian, a trzecia opisuje drogę (wskazaną przez Benedykta XVI i jego Motu proprio Summorum pontifcum), która pozwoli wyjść z kryzysu liturgicznego i kryzysu wiary. ,,Spowiedź” liturgiczna Milcarka jest bardzo bogata w treść, dotyka tematyki zarówno współczesnej (nominacje Benedykta XVI, jego rozporządzenia), historycznej (reformy Piusa XII, polityka Piusa X, Sobór Watykański II), jak i wątków łączących przeszłość z teraźniejszością. Krytyczny obraz zmian zapoczątkowanych w latach 60-tych, jaki rysuje Milcarek, nie jest jednak bezrefleksyjną apoteozą dawnych czasów, a próbą znalezienia wyjścia z trudnej, wielowątkowej sytuacji w jakiej znalazł się dzisiejszy Kościół i jego obrzędy. Od strony wydawniczej mamy typowy dla Christianitas sposób edycji, ze skromną okładką, czarno białymi przedrukami fotografii oraz znajdującymi się na marginesie najważniejszymi wypowiedziami, pisanymi pogrubioną czcionką. 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz