niedziela, 10 maja 2015

Artur Ławniczak, Monarchiczne i republikańskie głowy państw w Europie, Kolonia Limited, 2011, 399 s


Książkę wrocławskiego badacza można potraktować jako uzupełnienie i rozwinięcie wątków obecnych w poprzedniej pod tytułem: Istoty Władzy Państwowej. Tym razem autor koncentruje się na władcach, zarówno republikańskich, jak monarchicznych, jako: a) osobie wykonującej najwyższą władzę w państwie b) reprezentującej dane państwo, bądź nawet je uosabiającej. W pierwszym rozdziale mamy zaprezentowaną teorię ustrojów monarchicznych i ludowładczych w kontekście historycznym (z uwzględnieniem filozofii Platona, Arystotelesa i innych czołowych myślicieli naszej cywilizacji), rozdziały drugi i trzeci są politologiczną analizą współczesnych reżimów politycznych Europy, przez pryzmat osoby rządzącej i jej miejsca w konstytucji.  Ławniczak koncentruje się nie tylko na formie danego ustroju, ale także na jej treści (np. republikański laicyzm i egalitaryzm) oraz formach pośrednich pomiędzy różnymi reżimami. Istotną wartością tej książki jest również analiza prerogatyw współczesnych głów państwa oraz opis degeneracji monarchii (po I i II Wojnie światowej) do roli czysto reprezentacyjnej. Podsumowując, jest to bardzo przydatna synteza, rozbudowany leksykon wiedzy o teorii i praktyce Republiki i Monarchii. 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz