wtorek, 5 maja 2015

Jacek Bartyzel, Don Carlos Marx, Biblioteka Rojalisty, Wrocław 2011W tej niewielkiej rozmiarowo książce prof. Bartyzel zajął się bardzo ciekawą i raczej nieznaną na naszym gruncie tematyką ewolucji (de-ewolucji?) poglądów karlistów z tradycjonalizmu w stronę marksizmu. Autor analizuje problem za pomocą teorii Plinio Correi de Oliveiry obejmującej trzy fazy rewolucji: rewolucję w faktach, ideach i tendencjach, dodając do tego opis sytuacji rewolucyjnej, którą było utracenie przez karlistów zarówno króla, jak i ludu. Oczywiście przejście dawnych tradycjonalistów na marksizm nie dotyczyło całości ruchu karlistowskiego, co wyraźnie podkreśla autor, przedstawiając tych myślicieli i działaczy, którzy pozostali wierni hasłu: Dios, Fueros, Patria, Rey.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz