poniedziałek, 18 maja 2015

Michał Chaberek, Kościół a Ewolucja, Fronda, 2012, 324 s.W przeciwieństwie do autorów Eugenika, Biopollityka, Państwo, Dominikanin Michał Chaberek postanowił ująć problem stosunku Kościoła do ewolucji w sposób całościowy i chronologiczny. Na początku przedstawia zatem podstawowe pojęcia sporu: ewolucja, gatunek, darwinizm, neodarwinizm, inteligentny projekt, kreacjonizm biblijny, kreacjonizm naukowy i to w jaki sposób i kiedy owe pojęcia powstały. Następnie zakreśla przestrzeń dzisiejszej debaty nad problemem, by w następnej części książki przejść do szczegółowego omówienia historycznej reakcji Kościoła na powstawanie ewolucjonizmu, zarówno naukowego, jak i potocznego, publicystycznego. Pierwszy okres katolickiej reakcji przypada na lata 1860-1909, pojawiają się wtedy takie dokumenty, jak choćby encyklika Arcanum Leona XIII. Mamy tutaj zaprezentowane poglądy twórców próbujących podciągnąć ewolucjonizm pod chrześcijaństwo, bądź przedstawić go w chrześcijańskim świetle (np. Mivart, Leroy, Zahm). Druga część dotyczy okresu powojennego (1950-2011)  i autor okrasił ją podtytułem Umiarkowana akceptacja teistycznego ewolucjonizmu (właśnie autorem tej koncepcji był J. Zahn). Chaberek omawia tutaj dokumenty Piusa XII, zwłaszcza Humani Generis, pojawienie się heretyckiej koncepcji Teilharda de Chardin’a, stanowisko Jana Pawła II względem ewolucjonizmu i wreszcie poglądy Benedykta XVI w tej jakże kluczowej dla całego świata katolickiego kwestii. Zakonnik kończy książkę rozdziałem o patowej sytuacji, w której Kościół jeszcze nie wypracował oficjalnego konsensusu w podejściu do różnych nurtów ewolucjonistycznych. Warte polecenia kompendium historycznej i aktualnej doktryny nt. kreacjonizmu i darwinizmu. 
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz