sobota, 30 maja 2015

Magdalena Bogdan, Radio Madryt 1949-1955. Powstanie, organizacja oraz funkcjonowanie polskiej sekcji Radio Nacional de Espana w pierwszym okresie działalności, LTW, 2011, 223 s.Tematyka książki jest bardzo niszowa, wąska i specjalistyczna, co wcale nie czyni pozycji wydanej przez LTW i Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego mało ciekawą, nawet dla szerszego grona odbiorców. Analizując bardzo szeroki zakres źródeł autorka starała się nakreślić obraz funkcjonowania polskiej rozgłośni we frankistowskiej Hiszpanii. Co prawda tytuł zawiera datę od 1949, jednakże w pierwszej części Magdalena Bogdan omawia ogólne stosunki polsko-hiszpańskie po zakończeniu wojny domowej w 1939 roku, kiedy to Franco nie stał się sojusznikiem Hitlera i protestował przeciwko nazistowskiemu atakowi na katolicką Polskę. W tej części dowiadujemy się również o ogólnej roli propagandy radiowej w epoce przed i po wojennej. Dalsze rozdziały są analizą i opisem poszczególnych audycji Radia Madryt, przywróceniem pamięci osób je tworzących, oraz podkreśleniem antykomunistycznej i konserwatywnej proweniencji ideowej rozgłośni, która stała znacznie bardziej na prawo (wynikało to też z tego, że nadawała z kraju, w którym panował jeden z ostatnich konserwatywnych reżimów w Europie) od chociażby Radia Wolna Europa. Bardzo ciekawa lektura, zarówno dla badaczy państwa frankistowskiego, jak i dla tych co interesują się niepodległościową działalnością polskiej emigracji. Warto dodać, że recenzent pracy prof. Jan Żaryn podkreślił, iż całość napisana jest z wrażliwością chrześcijańską i zarazem patriotyczną

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz