niedziela, 10 maja 2015

Grzegorz Kucharczyk, Strachy z Gazety, Fronda, 2011, s. 231W swojej nowej książce Grzegorz Kucharczyk odchodzi od tematyki, do której nas przyzwyczaił, czyli historii laicyzacji oraz myśli politycznej, a koncentruje się na publicystycznej analizie linii programowej Gazety Wyborczej. Książka wpisuje się w nurt, do którego należą głośne Michnikowszczyzna Ziemkiewicza, czy Różowy Salon Łysiaka, ale napisana jest, według nas, z pozycji bardziej konserwatywnych niż Michnikowszczyzna i mniej teorio-spiskowych niż Salon. Kucharczyk koncentruje się na różnych walkach ideologicznych toczonych przez Gazetę: walce z nienarodzonymi (promocja aborcji), walce o tolerancję (promocja sodomii), walce z ksenofobią (promocja internacjonalizmu) czy walce o laickość (wrogość do Kościoła i wartości cywilizacji łacińskiej). Niby to wszystko wiemy, ale warto przeczytać książkę Kucharczyka, gdyż jest syntetyczna, poukładana i przede wszystkim oparta na źródłach, których GW trudno by się było wyprzeć. 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz