piątek, 19 lutego 2016

Warto czytać archiwalne numery - ,,Christianitas” Kościół, Prawica, Demony, nr 45-46, 2011Objętość tego numeru każe postawić pytanie, czy można ,,Christiantas” nazywać czasopismem. Zarówno rozmiar jak sposób edycji i szata graficzna, pokazują, że również na prawej stronie rynku periodyków następuje ciągły rozwój. Co do zawartości tegoż numeru: oprócz kilku mankamentów, dotyczących analizy bieżącej (wtedy w 2011 roku) polityki i roli niektórych prawicowych polityków, które to mankamenty trafnie wskazał niegdyś na  portalu konserwatyzm.pl Ludwik Skurzak, reszta 46 numeru jest bardzo wartościowa i ciekawa. Szczególnie godne polecenia wydają się tłumaczenia klasyków myśli konserwatywnej. Zarówno tekst nieżyjącego już Thomasa Molnara, mówiący o perspektywach Kościoła w trzecim tysiącleciu, jak i wywód Gustave Thibona o mistyce demokracji (zwłaszcza w obliczu hucpy KOD-u) wydają się być lekturą obowiązkową. Poza tym możemy prześledzić polemikę Jacquesa Maritaina z Garrigou-Lagrange’m, ciekawy tekst Denisa Sureau o teologiach politycznych XX wieku czy interpretację soborowej doktryny ,,wolności religijnej” w wykonaniu O. Basile Vauleta OSB. Warto zapoznać się również z ankietą pt. katolicy i polityka, na którą odpowiadają ludzie związani z szeroko rozumianym środowiskiem prawicowym.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz