piątek, 3 lipca 2015

Georges Bordonove, Napoleon Bonaparte, Świat Książki, 2010, s. 414Poprzednio przedstawialiśmy książkę Thierry’ego Lentza - ,,Napoleon Odkłamany”, w której autor pokazywał Napoleona jako nieodrodne dziecko rewolucji. Monarchistyczny historyk G. Bordonove stawia sobie podobne pytanie: kim był cesarz, czy synem rewolucji, czy jej niszczycielem, jednakże nie daje na nie jednoznacznej odpowiedzi. Widzi w Napoleonie zarówno gorliwego wyznawcę Oświecenia jak i człowieka zafascynowanego ideą ojcostwa nad narodem, suwerennej władzy Jednego. Zaletą książki jest też jej barwny styl i brak dokładnego opisywania życia cesarza dzień po dniu, tylko skoncentrowanie się na pytaniach o istotę reżimu i charakter jego głównego reprezentanta.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz