czwartek, 31 grudnia 2015

Arkadiusz Barut, Egotyzm, Etyka, Polityka. Myśl konserwatywna Maurycego Barresa, Arcana, 2009, s. 332Książka o typowym dla tego typu publikacji, przyciągającym aczkolwiek przydługim tytule jest pierwszą na polskim rynku pozycją poświęconą wyłącznie Maurycemu Barresowi. Wielu autorów zawierało już swoich książkach fragmenty, bądź całe rozdziały dotyczące francuskiego myśliciela. Jednakże Arkadiusz Barut, który doktoryzował się w 2006 również z tematyki dotyczącej Barresa, jako pierwszy postarał się o większą analizę myśli twórcy tzw. prawicowego nacjonalizmu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz